MOCIÓ: Garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic

Moció perquè es garanteixi el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic Presentada al Ple municipal ordinari del 27 d’octubre de 2022. NO APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IECVots en contra: PSCAbstencions: JxLF / Cs / Regidora no adscrita Proposta d’acords: Primer. Instar el Departament de Salut perquè anul·li els […]

MOCIÓ: En defensa de l’ús de la llengua catalana com a factor de cohesió social

Moció en defensa de l’ús de la llengua catalana com a factor de cohesió social Presentada al Ple municipal ordinari de 27 de gener de 2022 APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC / JuntsVots en contra: PSC/ CsAbstencions: — Proposta d’acords: Primer. Adherir-nos com a Ajuntament de les Franqueses a la campanya Tots som referents lingüístics. […]

MOCIÓ: Crear una oficina municipal de l’energia

Moció per crear una oficina municipal de l’energia i elaborar una guia pràctica d’instal·lacions d’autoconsum Presentada al Ple municipal ordinari de 23 de desembre de 2021 NO APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC Vots en contra: Junts / PSC / Cs Proposta d’acords Primer. Crear l’Oficina Municipal de l’Energia de les Franqueses i dotar-la de […]

MOCIÓ: Crear una xarxa urbana de carrils bici

Moció per connectar amb un carril bici urbà el centre de Corró d’Avall amb l’Escola de Ciclisme del Pla de Llerona, com a primer pas d’una xarxa urbana de carrils bici. Presentada al ple municipal ordinari del 23 de desembre de 2021. NO APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IECVots en contra: Junts / PSCAbstencions: Cs […]

MOCIÓ: Crear quatre places d’educador de carrer

Moció perquè es creïn quatre places d’educador social amb funcions d’educador de carrer Presentada al Ple municipal de 23 de desembre de 2021  NO APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC  Vots en contra: Junts / PSC / Cs  Proposta d’acords: Primer. Crear quatre places d’educador social amb funcions d’educador de carrer (dues parelles), de jornada completa, […]

MOCIÓ: Crear una xarxa urbana de carrils bici

Moció per connectar amb un carril bici el centre neuràlgic de Corró d’Avall amb l’Escola de Ciclisme del Pla de Llerona, com a primer pas per crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de mobilitat personal (VMP) i promoure la mobilitat sostenible al municipi Presentada al Ple municipal ordinari del 29 de juny […]

MOCIÓ: Declarar les Franqueses territori lliure de parcs solars fotovoltaics

Moció perquè es declari les Franqueses territori lliure de parcs solars fotovoltaics Presentada al Ple municipal ordinari del 25 de març de 2021. APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IECVots en contra: —Abstencions: JxLF / PSC/ Cs Proposta d’acords: Primer. Declarar les Franqueses municipi lliure de parcs solars fotovoltaics en terreny agrícola, i que els projectes […]

MOCIÓ: De suport a Pablo Hasel

Moció de suport a Pablo Hasel i la preservació del dret a la llibertat d’expressió del dret a la llibertat d’expressió Presentada conjuntament amb IEC i JxLF al Ple municipal ordinari del 25 de febrer de 2021. APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC / JxLFVots en contra: CsAbstencions: PSC Proposta d’acords: Primer. Manifestar tot el […]

MOCIÓ: Desplegar mesures contra la segregació escolar a les escoles de les Franqueses

Moció per al desplegament de mesures contra la segregació escolar a les escoles de les Franqueses Presentada al Ple municipal ordinari del 28 de gener de 2021. NO APROVADA (pel vot de qualitat de la presidenta de la Junta de Portaveus)Vots a favor: Sal-CUP / IEC / CsVots en contra: JxLFAbstencions: PSC Proposta d’acords: Primer. Crear l’Oficina […]

MOCIÓ: Incloure l’edifici de Can Giralt al catàleg de patrimoni arquitectònic

Moció perquè s’inclogui l’edifici de Can Giralt al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès i sigui destinat a ús públic Presentada conjuntament amb IEC al Ple municipal ordinari del 22 de desembre de 2020. APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC / PSCVots en contra: —Abstencions: JxLF / Cs Proposta d’acords: […]