MOCIÓ: Garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic

Moció perquè es garanteixi el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic Presentada al Ple municipal ordinari del 27 d’octubre de 2022. NO APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IECVots en contra: PSCAbstencions: JxLF / Cs / Regidora no adscrita Proposta d’acords: Primer. Instar el Departament de Salut perquè anul·li els […]

MOCIÓ: Crear una xarxa urbana de carrils bici

Moció per connectar amb un carril bici el centre neuràlgic de Corró d’Avall amb l’Escola de Ciclisme del Pla de Llerona, com a primer pas per crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de mobilitat personal (VMP) i promoure la mobilitat sostenible al municipi Presentada al Ple municipal ordinari del 29 de juny […]

MOCIÓ: Declarar les Franqueses territori lliure de parcs solars fotovoltaics

Moció perquè es declari les Franqueses territori lliure de parcs solars fotovoltaics Presentada al Ple municipal ordinari del 25 de març de 2021. APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IECVots en contra: —Abstencions: JxLF / PSC/ Cs Proposta d’acords: Primer. Declarar les Franqueses municipi lliure de parcs solars fotovoltaics en terreny agrícola, i que els projectes […]

MOCIÓ: De suport a Pablo Hasel

Moció de suport a Pablo Hasel i la preservació del dret a la llibertat d’expressió del dret a la llibertat d’expressió Presentada conjuntament amb IEC i JxLF al Ple municipal ordinari del 25 de febrer de 2021. APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC / JxLFVots en contra: CsAbstencions: PSC Proposta d’acords: Primer. Manifestar tot el […]

MOCIÓ: Desplegar mesures contra la segregació escolar a les escoles de les Franqueses

Moció per al desplegament de mesures contra la segregació escolar a les escoles de les Franqueses Presentada al Ple municipal ordinari del 28 de gener de 2021. NO APROVADA (pel vot de qualitat de la presidenta de la Junta de Portaveus)Vots a favor: Sal-CUP / IEC / CsVots en contra: JxLFAbstencions: PSC Proposta d’acords: Primer. Crear l’Oficina […]

MOCIÓ: Incloure l’edifici de Can Giralt al catàleg de patrimoni arquitectònic

Moció perquè s’inclogui l’edifici de Can Giralt al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de les Franqueses del Vallès i sigui destinat a ús públic Presentada conjuntament amb IEC al Ple municipal ordinari del 22 de desembre de 2020. APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC / PSCVots en contra: —Abstencions: JxLF / Cs Proposta d’acords: […]

MOCIÓ: Crear una plaça de tècnica d’igualtat

Moció perquè es creï una plaça tècnica d’igualtat i es doti l’Àrea de Feminisme i Igualtat d’un pressupost mínim revisable anualment Presentada al Ple municipal ordinari del 22 de desembre de 2020. APROVADA PER UNANIMITAT Proposta d’acords: Primer. Crear una plaça de tècnica d’igualtat, de jornada completa, adscrita a l’Àrea de Feminisme i Igualtat, amb […]

MOCIÓ: En defensa de la unitat de la llengua catalana

Moció en defensa de la llengua catalana Presentada al Ple municipal ordinari del 22 de desembre de 2020. APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC / JxLFVots en contra: CsAbstencions: PSC Proposta d’acords: Primer. Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir altres denominacions existents. Segon. Rebutjar qualsevol mesura que […]

MOCIÓ: Ampliar l’espai per a vianants i crear carrils bici provisionals

Moció per ampliar l’espai per a vianants i crear carrils provisionals per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) com a estratègia per a millorar la mobilitat sostenible a les Franqueses del Vallès Presentada al Ple municipal ordinari del 25 de juny de 2020. NO APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC / CsVots en […]