MOCIÓ: Crear una plaça de tècnica d’igualtat

Moció perquè es creï una plaça tècnica d’igualtat i es doti l’Àrea de Feminisme i Igualtat d’un pressupost mínim revisable anualment Presentada al Ple municipal ordinari del 22 de desembre de 2020. APROVADA PER UNANIMITAT Proposta d’acords: Primer. Crear una plaça de tècnica d’igualtat, de jornada completa, adscrita a l’Àrea de Feminisme i Igualtat, amb […]

MOCIÓ: En defensa de la unitat de la llengua catalana

Moció en defensa de la llengua catalana Presentada al Ple municipal ordinari del 22 de desembre de 2020. APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC / JxLFVots en contra: CsAbstencions: PSC Proposta d’acords: Primer. Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi menystenir altres denominacions existents. Segon. Rebutjar qualsevol mesura que […]

MOCIÓ: Crear una xarxa urbana de carrils bici

Moció per crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de mobilitat personal (VMP) i ampliar l’espai per a vianants per garantir les distàncies de seguretat per a reduir el risc de contagis i rebrots en el context Covid. Presentada al Ple municipal ordinari de 24 de setembre de 2020. NO APROVADAVots a favor: […]

MOCIÓ: Ampliar l’espai per a vianants i crear carrils bici provisionals

Moció per ampliar l’espai per a vianants i crear carrils provisionals per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) com a estratègia per a millorar la mobilitat sostenible a les Franqueses del Vallès Presentada al Ple municipal ordinari del 25 de juny de 2020. NO APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC / CsVots en […]

MOCIÓ: Desplegar mesurar urgents i efectives contra la segregació escolar al municipi

Moció per desplegar mesures urgents i efectives contra la segregació escolar al municipi de les Franqueses del Vallès Presentada al Ple municipal ordinari de 25 de juny de 2020 NO APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC Vots en contra: Junts / PSCAbstencions: Cs Proposta d’acords Primer. Desplegar des d’ara i per al curs 2020-2021 les […]

MOCIÓ: Facilitar l’empadronament de les persones sense domicili fix o en situació d’ocupació

Moció per facilitar l’empadronament de les persones sense domicili fix o en situació d’ocupació Presentada al Ple municipal ordinari de 27 de febrer de 2020 NO APROVADAVots a favor: Sal-CUP / IEC Vots en contra: Junts / PSCAbstencions: Cs Proposta d’acords Primer. Facilitar l’accés al padró i l’emissió dels certificats que hi van associats, atenent […]