MOCIÓ: Declarar les Franqueses territori lliure de parcs solars fotovoltaics

Moció perquè es declari les Franqueses territori lliure de parcs solars fotovoltaics

Presentada al Ple municipal ordinari del 25 de març de 2021.

APROVADA
Vots a favor: Sal-CUP / IEC
Vots en contra: —
Abstencions: JxLF / PSC/ Cs

Proposta d’acords:

Primer. Declarar les Franqueses municipi lliure de parcs solars fotovoltaics en terreny agrícola, i que els projectes de transició a les renovables que s’implantin al municipi es basin en l’estalvi energètic, en l’autoconsum i en les inversions comunitàries que afavoreixin directament les persones del municipi de les Franqueses.

Segon. Informar desfavorablement la petició d’informe previ de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la Generalitat pels motius ambientals exposats.

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a derogar el Decret llei 16/2019 i a declarar una moratòria en la tramitació de projectes de parcs solars i eòlics, mentre es treballa en una veritable llei de transició energètica que minimitzi l’impacte al territori i eviti l’especulació.