MOCIÓ: En defensa de l’ús de la llengua catalana com a factor de cohesió social

Moció en defensa de l’ús de la llengua catalana com a factor de cohesió social

Presentada al Ple municipal ordinari de 27 de gener de 2022

APROVADA
Vots a favor: Sal-CUP / IEC / Junts
Vots en contra: PSC/ Cs
Abstencions: —

Proposta d’acords:

Primer. Adherir-nos com a Ajuntament de les Franqueses a la campanya Tots som referents lingüístics. No t’excusis, impulsada pels principals sindicats d’ensenyament i d’estudiants i per la Plataforma per la Llengua. Fer arribar la campanya als centres educatius del municipi i a totes les entitats que treballin amb joves i adolescents (esportives, de lleure, etc.) i demanar que s’hi adhereixin. Amb aquesta adhesió volem renovar i enfortir el compromís del consistori amb el català, com a eina de cohesió i garantia d’igualtat d’oportunitats.

Segon. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci per a la Normalització Lingüística. Mentre aquesta adhesió no sigui efectiva: destinar una partida pressupostària a l’organització de cursos de català conjuntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, informar-ne la ciutadania i vetllar perquè tothom hi tingui accés.

Tercer. Donar a conèixer el Reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament, aprovat pel ple el 26 d’abril de 2000, entre els integrants del consistori, els treballadors municipals i totes les empreses que treballen al municipi fent un servei públic, i vetllar perquè es compleixi.

Quart. Incloure en el pla de formació del personal de l’Ajuntament formació de llengua catalana i sensibilització lingüística per millorar la qualitat de la llengua usada per l’administració local conscienciar de la necessitat que el català, oral i escrit, sigui la llengua preferent en la seva relació amb la ciutadania.

Cinquè. Rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i acompanyar la defensa de l’escola en català com a eina clau per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Transmetre aquest suport als centres educatius del municipi.

Sisè. Comunicar aquests acords a totes les àrees de l’ajuntament, els consells sectorials i territorials i a totes les entitats del municipi.