MOCIÓ: Crear una oficina municipal de l’energia

Moció per crear una oficina municipal de l’energia i elaborar una guia pràctica d’instal·lacions d’autoconsum

Presentada al Ple municipal ordinari de 23 de desembre de 2021

NO APROVADA
Vots a favor: Sal-CUP / IEC
Vots en contra: Junts / PSC / Cs

Proposta d’acords

Primer. Crear l’Oficina Municipal de l’Energia de les Franqueses i dotar-la de personal capacitat per a ajudar la població a entendre la factura elèctrica i del gas, i oferir assessorament sobre instal·lacions solars fotovoltaiques, eficiència energètica, vehicles elèctrics i punts de recàrrega.

Segon. Elaborar una guia pràctica d’instal·lacions d’autoconsum i fer-la arribar a totes les llars del domicili. Aquesta guia ha de recollir, com a mínim, (1) definició, beneficis i modalitats d’autoproducció, (2) passos a seguir i tràmits a fer tant en cas d’instal·lació individual com col·lectiva en blocs de pisos i tenint en compte les diferències entre les instal·lacions en sòl urbà o en sòl rural no urbanitzable, (3) estimació de costos i previsió d’amortització, (4) ajudes i bonificacions locals o d’altres administracions, i (5) la referència de l’Oficina Municipal de l’Energia i altres punts d’assessorament energètic públic o col·legiat.

Tercer. Fer arribar una còpia d’aquests acords a les diferents entitats del municipi.