MOCIÓ: Garantir el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic

Moció perquè es garanteixi el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) al sistema sanitari públic

Presentada al Ple municipal ordinari del 27 d’octubre de 2022.

NO APROVADA
Vots a favor: Sal-CUP / IEC
Vots en contra: PSC
Abstencions: JxLF / Cs / Regidora no adscrita

Proposta d’acords:

Primer. Instar el Departament de Salut perquè anul·li els convenis públics o els contractes amb els centres sanitaris que tinguin com a mandat institucional objectar i no oferir servei a les peticions d’avortament en els termes previstos per la llei.

Segon. Instar la Generalitat de Catalunya perquè exclogui de qualsevol tipus de finançament o subvenció les entitats vinculades a organitzacions antiavortistes.

Tercer. Excloure de qualsevol tipus de finançament o subvenció de l’Ajuntament de les Franqueses les entitats que no reconeguin el dret a l’avortament en els termes previstos per la llei.

Quart. Instar el Govern de la Generalitat perquè desplegui el reglament que ha de desenvolupar els continguts de la Llei 9/2017, d’universalització de la sanitat a Catalunya, recollint en el redactat l’accés a l’atenció de salut sexual i reproductiva de totes les dones i persones embarassades que es trobin a Catalunya, inclòs l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs.

Cinquè. Instar el Patronat de la Fundació Privada de l’Hospital Asil de Granollers a garantir els drets sexuals de totes les dones i a atendre les peticions d’interrupció voluntària d’embaràs amb la pràctica d’avortaments quirúrgics segurs.

Sisè. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la Conselleria de Salut, a la Delegació de Salut de la Regió Sanitària de Barcelona, a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers i a les entitats del municipi.