MOCIÓ: Crear una xarxa urbana de carrils bici

Moció per connectar amb un carril bici urbà el centre de Corró d’Avall amb l’Escola de Ciclisme del Pla de Llerona, com a primer pas d’una xarxa urbana de carrils bici.

Presentada al ple municipal ordinari del 23 de desembre de 2021.

NO APROVADA
Vots a favor: Sal-CUP / IEC
Vots en contra: Junts / PSC
Abstencions: Cs

Proposta d’acords

Primer. Preveure una partida en el pressupost de 2022 de 400.000€ per realitzar el projecte i iniciar les obres necessàries del carril bici.

Segon. Iniciar de forma urgent, la creació d’un carril bici que uneixi la carretera de Ribes (des de l’avinguda  de Santa Eulàlia) i l’Escola Municipal de Ciclisme del Pla de Llerona. Adjuntem proposta d’itinerari (plànol 5)   per sotmetre-la al criteri dels tècnics.

Tercer. Iniciar de forma urgent la creació d’un carril bici que uneixi la plaça de l’Ajuntament amb la plaça de  Can Mònic i Bellavista, com a eix central per al desplaçament dels usuaris de bicicleta i VMP en els seus trajectes  quotidians, segregat de les vies de circulació de cotxes. Adjuntem proposta d’itinerari (plànols 2, 3 i 4) per sotmetre-la al criteri dels tècnics.

Quart. Donar prioritat a les actuacions que facilitin la mobilitat quotidiana amb bicicleta i VMP en el pla  d’actuació triennal que es va comprometre a elaborar l’Ajuntament en adherir-se a l’Estratègia Catalana de  la Bicicleta 2025. 

Cinquè. Incloure en aquest pla, com a actuació prioritària i urgent, la creació d’un circuit urbà, des de Llerona fins a Bellavista, per a bicicletes i VMP que connecti els diversos equipaments municipals i enllaci amb la xarxa de carrils bici de Granollers. Adjuntem 1 fitxer que conté 5 plànols amb proposta d’itineraris per sotmetre-la al criteri dels tècnics. 

Sisè. Obrir a la participació ciutadana l’elaboració d’aquest pla triennal i, amb aquest fi, crear, en el termini  màxim de 2 mesos, una comissió amb representants dels diversos grups municipals, clubs ciclistes, AMPA-AFA i altres entitats i persones interessades. 

Setè. Ampliar les zones 20 i zones 30 a Corró d’Avall i Bellavista als carrers principals i secundaris on existeixin equipaments públics i serveis, per obtenir itineraris de mobilitat segura per a vianants, bicicletes i VMP. I estendre la pacificació del trànsit a altres zones del municipi. 

Vuitè. Difondre campanyes informatives i d’educació i conscienciació sobre mobilitat sostenible a peu de  carrer a càrrec d’agents cívics o de proximitat.