MOCIÓ: Crear una xarxa urbana de carrils bici

Moció per connectar amb un carril bici el centre neuràlgic de Corró d’Avall amb l’Escola de Ciclisme del Pla de Llerona, com a primer pas per crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de mobilitat personal (VMP) i promoure la mobilitat sostenible al municipi

Presentada al Ple municipal ordinari del 29 de juny de 2021.

NO APROVADA
Vots a favor: Sal-CUP / IEC
Vots en contra: JxLF
Abstencions: PSC / Cs

Proposta d’acords:

Primer. Iniciar de forma urgent, la creació d’un carril bici que uneixi la carretera de Ribes (des de l’avinguda de Santa Eulàlia) i l’Escola Municipal de Ciclisme del Pla de Llerona. Adjuntem proposta d’itinerari (plànols 2 i 3) per sotmetre-la al criteri dels tècnics.

Segon. Iniciar de forma urgent la creació d’un carril bici que uneixi la plaça de l’Ajuntament amb la plaça de Can Mònic, com a eix central per al desplaçament dels usuaris de bicicleta i VMP en els seus trajectes quotidians, segregat de les vies de circulació de cotxes. Adjuntem proposta d’itinerari (plànol 1) per sotmetre-la al criteri dels tècnics.

Tercer. Donar prioritat a les actuacions que facilitin la mobilitat quotidiana amb bicicleta i VMP en el pla d’actuació triennal que es va comprometre a elaborar l’Ajuntament en adherir-se a l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.

Quart. Incloure en aquest pla, com a actuació prioritària i urgent, la creació d’un circuit urbà per a bicicletes i VMP que connecti els diversos equipaments municipals i enllaci amb la xarxa de carrils bici de Granollers. Adjuntem 4 plànols amb proposta d’itineraris per sotmetre-la al criteri dels tècnics.

Cinquè. Obrir a la participació ciutadana l’elaboració d’aquest pla triennal i, amb aquest fi, crear, en el termini màxim de 2 mesos, una comissió amb representants dels diversos grups municipals, clubs ciclistes i persones i entitats interessades.

Sisè. Ampliar les zones 20 i zones 30 a Corró d’Avall i Bellavista als carrers principals i secundaris on existeixin equipaments públics i serveis, per obtenir itineraris de mobilitat segura per a vianants, bicicletes i VMP. I estendre la pacificació del trànsit a altres zones del municipi.

Setè. Difondre campanyes informatives i d’educació i conscienciació sobre mobilitat sostenible a peu de carrer a càrrec d’agents cívics o de proximitat.