DENÚNCIA: Presentem denúncia davant l’Oficina Antifrau per presumptes irregularitats en la licitació de la residència de Bellavista

Logo de l'Oficina Antifrau de Catalunya

El mes de març d’aquest any la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Franqueses va modificar tot un model de gestió de la residència per a gent gran que projecta fer a Bellavista, assumint unes competències que no li corresponen, sinó que corresponen al Ple. La Junta de Govern Local justifica aquesta potestat per una delegació de competències que només li permetia resoldre incidències o errades.

La modificació del model de gestió comporta una notable reducció de les contraprestacions de servei a què s’obligarà l’empresa quan la residència entri en funcionament, una rebaixa d’exigències que perjudica l’interès públic i que s’hauria fet sense aportar cap justificació clara ni motivada amb criteris objectius, en un procés apressat, amb dèficits i errors, i molt poc transparent. A més, el text de la modificació conté indicis que ens fan sospitar que el nou contingut s’hauria reproduït parcialment copiant d’un catàleg o memòria d’un centre ja existent, com si s’estigués fent a mida, perquè a banda d’incoherències d’estil i redacció, recull algun requisit ja previst en una altra part del plec i algun altre que fins i tot entra en contradicció amb la normativa vigent.

D’altra banda, la queixa que vam presentar al Síndic de Greuges al setembre se centra en els obstacles amb què ens troben els grups de l’oposició a les Franqueses per falta de transparència en general, un impediment que ens obliga constantment a haver de reclamar la intervenció de la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) per no haver rebut informació sol·licitada que, per llei, hauria de ser documentada i pública per defecte; i en referència a aquesta modificació en el model de gestió, lamentem no haver pogut detectar aquest canvi rellevant fins quatre mesos després.

A banda de l’opacitat, les possibles irregularitats i el presumpte frau democràtic en benefici d’interessos privats, Sal-CUP volem aclarir també, amb la denúncia a Antifrau, si el plec de clàusules es podria haver redactat a mida de l’única empresa que s’ha presentat al concurs i que finalment n’ha resultat l’adjudicatària (l’empresa L’Onada), cosa que comportaria un frau en la licitació. Fem notar que la directora general d’aquesta empresa és també la presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i que l’alcalde no només ha expressat haver tingut contactes amb aquesta persona sinó que públicament ha fet saber que l’aportació del milió d’euros és una petició explícita d’uns grans operadors per tal de fer rendible el projecte (ho podeu veure, a partir del minut 48:25, en la videoacta del Ple ordinari de 25 de març de 2021). A més, tot i el plec a mida, tenim indicis que aquesta empresa podria no haver pogut complir un dels requisits que contenia el plec i que, per això, la Mesa de Contractació podria haver introduït encara una darrera modificació; sobre aquest punt, fem saber que Sal-CUP estem pendents del resultat d’una altra investigació per decidir si acabem presentant una tercer denúncia davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Lamentem que calgui arribar a aquest extrem perquè la majoria d’aquestes sospites ja les havíem advertides de forma pública als plens i per altres vies i cap dels regidors dels tres grups municipals que donen suport a aquest projecte no ens ha volgut escoltar; i ara, la intervenció d’aquestes administracions superiors ens acabarà costant encara més diners a les arques públiques en forma de recursos, temps i esforços que hauríem d’estar invertint en allò que veritablement és competència municipal, com és l’atenció i acompanyament de la gent gran a domicili. Sobre això, volem insistir a recordar que les residències per a gent gran són serveis socials especialitzats i, com a tals, és la Generalitat de Catalunya l’administració encarregada de crear-los i d’avaluar-los; que els ajuntaments poden promoure que se’n creïn però que els seus recursos han d’anar encaminats sempre amb l’objectiu de cobrir les necessitats socials de la població del seu àmbit territorial, el municipi, i no les del conjunt de la comarca; i tenir en compte que, per a les places concertades que pugui aconseguir en el futur aquest centre o qualsevol altre, les llistes d’espera són llargues i els residents del barri de Bellavista o del conjunt de les Franqueses no hi tindrien ni tenen cap prioritat.

Finalment, Sal-CUP advertim que seguim amb atenció la situació en què es troba la residència de Sant Fruitós de Bages, també de titularitat municipal i amb concessió a l’empresa L’Onada, la mateixa a qui s’ha adjudicat la projectada a Bellavista, per diversos motius: al juliol de l’any passat, l’Ajuntament de Sant Fruitós va multar aquesta concessionària per haver apujat fraudulentament les tarifes de la residència sense el permís de l’ajuntament i fa poques setmanes el consistori li ha tornat a denegar la petició per falta de justificació; i aquesta empresa ha estat objecte també aquest estiu d’un procediment sancionador per part del Departament de Drets Socials de la Generalitat, per haver detectat, arran d’una inspecció, que la ràtio de treballadores en horari nocturn era inferior al que dicta la normativa; uns riscos que Sal-CUP portem temps advertint que podrien passar també a les Franqueses si aquesta residència acaba essent una realitat, per la pressió que tindrà la concessionària de fer rendible un centre que serà molt difícil de mantenir en les condicions projectades, per la ubicació, per la falta de previsió en termes de sostenibilitat energètica, per l’encariment dels preus dels materials i de l’energia dels darrers anys i les necessitats socials derivades d’ençà de la irrupció de la Covid-19.