DENÚNCIA: A les Franqueses continua havent-hi segregació escolar!

Capçalera de la notícia sobre segregacó escolar al Vallès Oriental amb el missatge d'alerta.

Avui dilluns 23 de gener de 2023, ha sortit publicada a El 9 Nou aquesta notícia sobre segregació escolar. Alerta amb aquest títol!

A la cua de la integració escolar de la comarca

A les Franqueses continua havent-hi segregació escolar, el desequilibri s’ha estès a secundària i, si bé és cert que un dels índexs ha millorat una mica, encara estem a la cua de la integració escolar: els penúltims a la comarca!

Al curs 2018/19 teníem una dissimilitud d’alumnes estrangers del 56% a primària. Això vol dir que hauria calgut redistribuir més de la meitat (!) dels alumnes del municipi per garantir que totes les escoles tinguessin el mateix percentatge d’estrangers i ordinaris. A secundària hem passat del 12 al 31%!

La notícia apareix arran de l’informe que la síndica de greuges ha lliurat al Parlament fa pocs dies, sobre el desplegament del decret d’admissió. Recomanem llegir-lo, com també la notícia de resum publicada a El Diari de l’Educació, que recull clarament que “Entre els que tendeixen a empitjorar, s’esmenten Viladecavalls, Cabrils, Arbúcies, Santa Eulàlia de Ronçana, Badia del Vallès, les Franqueses del Vallès, Navàs, Piera o Torelló, entre altres”.

El desequilibri per necessitats especials i socioeconòmiques s’agreuja

Baixar la desproporció d’estrangers del 56 al 40% és insuficient i estem encallats. El desequilibri per necessitats educatives especials (NEE) ha pujat al 24% (discapacitats diverses, trastorns mentals o de conducta, TEA o determinades malalties) i la falta d’equitat no acaba aquí.

Hi ha també un desequilibri per necessitats socioeconòmiques, pobresa o risc de pobresa que no només afecta les famílies dels alumnes estrangers i que l’estudi no pot recollir per falta de dades. Què hem fet a les Franqueses per corregir aquesta situació?

No tothom pot triar en igualtat

A les Franqueses no disposem d’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), la tria d’escola també està condicionada pels mitjans i no es promou la integració. Poder triar és bo si tothom ho pot fer en igualtat de condicions i no és el cas.

Cal detectar les necessitats per raons socioeconòmiques (llindars de renda) en el procés d’admissió a I3 i 1r d’ESO, aplicar criteris transparents a l’hora d’assignar places en un centre o altre i gestionar bé la matrícula viva per protegir els centres més segregats.

La segregació escolar a primària continua sent greu i a secundària empitjora. Sumem-hi el desequilibri per accedir a extraescolars, casals d’estiu o esport, fortament privatitzat al municipi. Tot agreuja la situació de vulnerabilitat.

Vulnerabilitat, injustícia i falta de cohesió social

La segregació provoca més abandonament escolar i atur juvenil, empitjora la #salut i impedeix el desenvolupament correcte d’infants i joves com a persones i afecta la cohesió social. En definitiva, ens porta a ser un municipi injust socialment i humana.