ENTREVISTA: La revista Garbuix entrevista l’Eva Navarrete

Entrevista publicada al número 134 de la revista Garbuix, maig de 2023, dins de l’especial dedicat a les Eleccions Municipals 2023.

—Per què es presenta?

Sal-CUP ens tornem a presentar per continuar oferint una alternativa a les maneres clàssiques de fer política en aquest ajuntament.

—Defineixi’s ideològicament

Els nostres principis continuen sent els mateixos cinc: participació, feminisme, sostenibilitat, transparència i república.

—Valori la darrera legislatura.

Amb una sola regidora, Sal-CUP ha fet un seguiment intens i sostingut de l’acció municipal, elevant el grau d’exigència en termes de transparència i bon govern, exigint el compliment de reglaments municipals i presentant denúncies fonamentades davant autoritats superiors quan ha calgut (APDCAT, Antifrau, GAIP, Síndic), però també col·laborant en l’elaboració de nous reglaments, plans i ordenances mitjançant al·legacions, mocions i aportacions diverses en favor de la protecció del sòl agrícola, la creació d’una xarxa urbana de carrils bici, la creació de la plaça de tècnica d’Igualtat i Feminisme i els serveis SIAD/SAI, la protecció de can Giralt, la introducció de mesures per combatre la segregació escolar i garantir una educació inclusiva, la creació de comunitats energètiques o de places d’educadors de carrer, entre d’altres. També, ens hem interessat per les necessitats dels diferents pobles i hem ofert suport i acompanyament a entitats i particulars en la defensa dels seus drets.

—Quins són els principals problemes del municipi?

No s’ha fet una reflexió vàlida i compartida sobre el futur de les Franqueses com a municipi i per cadascun dels cinc pobles. Sal-CUP apostem per definir aquest model de forma consensuada i corresponsable, un model que ha de ser sostenible, fonamentat en la sobirania, que posi la vida al centre, asseguri els drets essencials de tota persona i amb una gestió transparent i radicalment democràtica.

—Destaqui 3 mesures del seu programa electoral

L’impuls de l’autoconsum i la creació de comunitats energètiques, la promoció d’una mobilitat sostenible amb espais urbans vius per a les persones i no per als vehicles, i l’activació de la vida comunitària.

—Breument, què necessita cadascun dels pobles de les Franqueses?

Primer cal que cada poble decideixi com vol ser i, després, conjuntament, ens plantegem quin model de municipi volem. Tots hem de poder viure bé, tranquils, en comunitat i gaudint de l’entorn, sense que ningú decideixi per nosaltres.

—Com s’ha de preparar el municipi pel canvi climàtic?

Totes les nostres propostes al llarg d’aquests quatre anys han tingut aquest objectiu com a prioritat, propostes que hem defensat nosaltres però que no fan sinó recollir les recomanacions dels experts: incentivar l’estalvi energètic i d’aigua, impulsar l’autoconsum i crear comunitats energètiques; avançar amb fermesa i urgència cap a una xarxa urbana de mobilitat sostenible amb una aposta convençuda pel transport públic; no augmentar més la superfície asfaltada, blindar el sòl agrícola, fer una gestió segura i sostenible de boscos i entorn natural i acompanyar la pagesia a adaptar-se a les exigències del nou clima; potenciar l’economia social, solidària i de proximitat; assegurar els drets bàsics de tota la població i bastir comunitats cohesionades i resilients; i fer entendre que el decreixement no és només l’única via per a poder continuar vivint sinó per a poder viure —tothom— amb una millor qualitat de vida.

—Catalunya ha de ser..?

Sobirana.

—Quin pressupost té per aquesta campanya?

Uns 1800 €, força per sota del límit màxim de despesa que estableix la Llei de règim electoral. Tenim la sort de comptar amb perfils professionals molt diversos, que ens permeten cobrir les necessitats de comunicació i difusió més essencials amb qualitat i molta autonomia. A més, creiem que la campanya es fa en el dia a dia, al llarg de l’any, implicats en les comunitats, no dalt d’un escenari, fent espectacles.