ARTICLE: Som Les Franqueses, 28/09/2023: En defensa del deport

Eva Navarrete i Guillem Raimundi, Sal-CUP Les Franqueses

També podeu llegir-ne la versió en línia aquí.

La paraula deport vol dir, segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: “Recreació, esbarjo, comunament a l’aire lliure”, i és diferent d’esport: “Exercici corporal d’agilitat, destresa o força, que es practica individualment o en grup, amb finalitat lúdica o competitiva i seguint unes regles establertes.”

Una d’aquestes pràctiques de deport és el patinatge, amb monopatí o amb patinet, protagonistes d’una activitat “que consisteix a superar les estructures i els obstacles disposats en un espai que simula un entorn urbà fent salts i figures acrobàtiques.” És una activitat gratuïta, inclusiva, de proximitat, sense normes ni limitacions de gènere ni edat, que fomenta la relació entre persones de diferent nivell social, cultura, religió o gènere. A més, com que no té regles, incentiva la creativitat de moviments i acrobàcies, la camaraderia i l’esperit de superació.

Quan no tenen unes instal·lacions específiques, els patinadors se solen trobar en espais oberts, amb paviment llis i bancs amples de granit o de marbre, espais amb transport i serveis a l’abast. Algunes ciutats europees com ara Bordeus, Malmö, Londres o Copenhaguen han vist la importància d’aquests espais com a eina de cohesió i han creat instal·lacions en col·laboració amb els col·lectius de patinadors i atenent les seves necessitats. En la mateixa línia, a Barcelona, el 2020 es va elaborar un projecte per remodelar la plaça dels Països Catalans, fer-la adequada als patinadors, incloure-hi altres elements en resposta a la demanda ciutadana d’espais a l’aire lliure, i fer-ne un espai de convivència.

A les Franqueses, els patinadors tenen només el parc de cal Gavatx, actualment en mal estat, i el de Bellavista, mal fet, petit, amb el terra inadequat. Tant l’un com l’altre requereixen una remodelació, que s’ha de fer atenent les necessitats dels usuaris, i complementar l’espai amb altres instal·lacions per a la pràctica esportiva lliure, com ara pistes de bàsquet o de vòlei de sorra, i espais de descans i relació social, perquè es converteixin en zones de lleure per a tothom. D’altra banda, el parc de la Malagarba, a tocar de Bellavista i de Granollers, tancat al públic fa dos anys i en un procés de remodelació que sembla aturat, és un espai ideal per instal·lar-hi un altre parc de patinatge, complementat amb els elements que comentàvem, per fer-ne un espai de lleure accessible en una zona amb molta densitat de població.

Aquest mes Sal-CUP ha presentat al ple de l’Ajuntament una moció amb diverses propostes sobre aquests espais de lliure accés. La primera era que es remodelés l’espai de cal Gavatx, però per votar-hi a favor, el soci majoritari del govern local més progressista de la història ens l’ha fet treure perquè ja el portaven al seu programa electoral (!). Esperem que aviat hi hagi concrecions i avenços.