TRANSPARÈNCIA

Transparència i bon govern

Transparència i honestedat és el que també volem aportar al municipi. El nostre codi ètic preveu la limitació de mandats, no duplicar càrrecs remunerats i limitar el sou dels nostres regidors a un màxim de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional.

A les Franqueses no s’assigna cap dedicació, ni parcial ni total, als regidors de l’oposició. Només se’ls indemnitza per l’assistència al plens, juntes i altres comissions i consells d’administració. A continuació podeu veure els imports que han cobrat les nostres regidores, un percentatge dels quals destinen al suport del grup i de les entitats respectives (Sal, Fòrum Ciutadà i CUP Les Franqueses).

Indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats:

Ple: 150
Junta de Portaveus: 215 €
Comissions informatives: 50 €
Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut: 90 €
Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports: 90 €
Consell de Pagesia: 90 €
Consell Escolar Municipal: 90 €
Consell del Poble de Llerona: (no hi tenim representació)
Consell del Poble de Corró d’Amunt: (no hi tenim representació)