SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat

La nostra és una aposta decidida per corregir els vicis del neocapitalisme, que ens ha abocat a l’emergència climàtica, la sobreexplotació dels recursos i la mercantilització del treball. Alimentació, energia i habitatge són els tres pilars bàsics que cal defensar amb mesures sostenibles, ètiques i socialment justes.

  • Instal·lar plaques solars a tots els equipaments
  • Obrir una Oficina Local de l’Energia
  • Fomentar la creació de comunitats energètiques