AL·LEGACIONS: Presentem al·legacions al Compte General de 2020

Divendres va acabar el període d’exposició pública del Compte General de 2020. Sal-CUP hi hem presentat al·legacions. Dins el termini d’exposició pública del Compte General de les Franqueses el grup municipal Sal-CUP-Amunt hi hem presentat al·legacions perquè veiem un seguit d’irregularitats en el contingut i en la forma com s’han elaborat i presentat els documents que l’integren. Per començar, […]

MOCIÓ: Crear una xarxa urbana de carrils bici

Moció per crear una xarxa urbana de carrils bici i vehicles de mobilitat personal (VMP) i ampliar l’espai per a vianants per garantir les distàncies de seguretat per a reduir el risc de contagis i rebrots en el context Covid. Presentada al Ple municipal ordinari de 24 de setembre de 2020. No aprovada Vots a favor: […]